İmam Hamanei: Bu Yılki Hac Beraat Haccıdır ve Gazze'de Yaşananlar Bunun Bir Göstergesidir

Rate this item
(0 votes)
İmam Hamanei: Bu Yılki Hac Beraat Haccıdır ve Gazze'de Yaşananlar Bunun Bir Göstergesidir

İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerini kabul etti.
 

İmam Hamanei bu görüşmede Gazze’deki gelişmelere değinerek şu ifadelerde bulundu: ‘Bu yılki Hac, beraat haccıdır ve bugün Gazze'de yaşananlar bunun bir göstergesidir ve bu olay tarihte kalacak ve yol gösterici olacaktır.’

İslam İnkılabı Rehberi, Allah'ı zikretmeyi ve Müslümanların birlik ve beraberliğini Haccın çok önemli iki manevi ve sosyal unsuru olarak nitelendirdi ve Gazze'de yaşanan büyük olaya ve vampir Siyonist rejimin suç ve cinayetlerine değinerek şunları söyledi: ‘Bu yılki Hac, Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında ve Hz. İbrahim’in mübarek ismini yad ederek, her yılda olduğundan daha fazla bir şekilde Müslümanların ve destekçilerinin bu cani düşmanından beraat Haccı olmalıdır.’

İmam Hamanei, haccı maddi ve manevi açıdan çok boyutlu bir görev olarak nitelendirerek şu ifadelerde bulundu: ‘Deruni ve batıni boyutta Allah’ın hayatın, azim ve iradenin ve bireysel, toplumsal ve ulusal kararların gerçek kaynağı olarak zikredilmesi, Hac'ın tüm aşamalarının en önemli noktasıdır.’

İslam İnkılabı Rehberi bu bağlamda Beytullah’ı ziyaret edecek olanlara şunları söyledi: ‘Hac sırasında Kabe, Mescid-i Haram, tavaf ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.a) ziyareti gibi başka hiçbir yerde bulunmayan şeylere dikkat edin. Pazar ve alışveriş zaten her yerde var.’

İmam Hamanei, haccın sosyal boyutunun en önemli noktasını Müslümanların birliği ve beraberliği olarak nitelendirerek şu ifadelerde bulundu: ‘Allah'ın tüm insanları belirli bir yerde ve belirli günlerde hazır bulunmaya davetinin felsefesi, Müslümanları birbirleriyle tanıştırmak, onlar arasında fikir ve karar birliği oluşturmaktır ve bu Haccın en kutlu ve objektif sonuçlarının İslam âlemine ve tüm insanlığa ulaşması içindir. Bugünlerde İslam dünyasının ve tüm insanlığın ortak karar alma konusunda büyük bir boşluğu var.’

İmam Hamanei, ulusal, dini ve etnik farklılıkların göz ardı edilmesini vahdet ve birliğin gerekli bir başlangıcı olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: 'Tüm dinlerin ve tüm milletlerden İslam mezheplerinin takipçilerinin devasa bir şekilde bir araya gelmesi, Hac'ın sosyo-politik yönünün açık bir tezahürüdür.

Elbette ihtilafların ve bölücü konuların aşılması gerektiği sadece hacca özgü değildir ve Kur'an'ın pek çok ayeti Müslümanların birlik ve beraberliğine vurgu yapmaktadır.’

İslam İnkılabı Rehberi, haccın Hz. İbrahim'in mübarek ismi ve o büyük peygamberin öğretileriyle yapılması gerektiğine değinerek, Allah dininin düşmanlarından beri olmanın, İbrahim-i öğretiler arasında yer aldığını ifade etti ve şunları söyledi: ‘İnkılabın başlangıcından beri beraat Hac'ın temel direği olmuştur, ancak bu yıl Batı uygarlığından doğan bir rejimin vampir yüzünü her zamankinden daha fazla ortaya çıkaran Gazze’de yaşanan büyük olaylar göz önüne alındığında, bu yılki Hac özel olarak bir beraat Hacıdır.’

İmam Hamanei, Gazze'de yaşananları tarih için kalıcı bir gösterge olarak nitelendirdi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Tarihte, bir yanda kuduz Siyonist köpeğin vahşi saldırıları, diğer yanda Gazze halkının direniş ve mazlumiyeti kalacak ve insanlığa yolu gösterecektir. Amerika'da ve diğer bazı ülkelerdeki gayrimüslim toplumlarda ve üniversitelerde bunun şaşırtıcı ve benzeri görülmemiş yansıması, bir tarih yazıldığının göstergelerinden biridir.’

İslam İnkılabı Rehberi, Hac sırasında Gazze'de yaşanan felaketler konusunda İslam ümmetinin vazifelerine değinerek, Kur’an ayetlerinden çeşitli örneklere ve Hz. İbrahim’in hayatına işaret etti ve şunları söyledi: ‘İbrahim (a.s) cömert ve iyi kalpli peygamberlerden biridir, ancak bu peygamber zalim düşmanlar karşısında beraatini açık bir şekilde ilan etmiştir.’

İmam Hamanei, zalim düşmanlarla dostluğu tamamen yasaklayan Kur'an ayetlerine değinerek, Siyonist rejimin Müslümanlarla düşmanlığın kâmil bir örneği olduğunu ve Amerika'nın da bu rejimin suç ortağı olduğunu söyledi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Eğer Amerika'nın yardımı olmasaydı Siyonist rejim Müslüman halka, kadına ve çocuklara vahşice saldırabilecek güce ve cesarete sahip olabilir miydi?

Müslümanları öldürüp yerlerinden edenler de onların destekçileri de zalimdir ve Kuran'a göre, eğer bir kimse onlarla dostluk kurarsa, o da zalimdir ve Allah'ın lanetini onları da kapsamaktadır.’

İslam İnkılabı Rehberi, İslam dünyasının mevcut koşullarını göz önünde bulundurarak Hac'a yönelik İbrahimi bakış açısının, yani düşmanlar karşısında beraatin açıkça ortaya konulmasının her zamankinden daha gerekli olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Buna dayanarak İranlı ve İranlı olmayan hacılar, Filistin milletini destekleyen Kur'an mantığını tüm İslam dünyasına aktarabilmelidir.

Elbette İran İslam Cumhuriyeti başkalarını beklemedi ve beklemeyecektir, ancak eğer İslam milletlerinin ve devletlerinin güçlü elleri yardıma ve desteğe gelirse, Filistin ulusunun bu acı durumu devam etmeyecektir.’

Read 99 times