İslam Devrimi Lideri'nin 2012 Hac Mesajı...

Rate this item
(0 votes)

İmam Hamanei'nin 2012 Hac Mesajı:

"İslam Düşmanları Şia ve Sünni korkusuyla fitnecilikte bulunuyorlar!.."

 

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salavatuhü ve Selamühü Ala Resuli'il A'zem el-Emin ve Ala Alihi'il Mutahharin'el Muntecebin ve Sahbih'il Mayamin

Rahmet ve bereket dolu Hac Mevsimi gelip çattı ve bu nurlu meydanda hazır olma şerefine nail olan mutlu insanlar bir kez daha ilahi feyze muhatap olmuşlardır.

Burada zaman ve mekan, siz hacıları tek tek manevi ve maddi yücelişe davet etmektedir. Müslüman kadın ve erkek burada yürek ve dilleriyle yüce Allah'ın salah ve kurtuluşa davetine lebbeyk demekteler. Burada her kes, kardeşlik, tek renk olma ve takva provası yapma imkanını elde ediyor. Burası talim ve terbiye kampıdır; İslam ümmetinin vahdet, azamet ve çeşitliliğinin sergilendiği mekandır; Şeytan ve tağuta karşı mücadele merkezidir. Burayı Allah c.c., müminlerin kendi çıkarlarını müşahede edecekleri bir mekan kılmıştır. Akıl ve ibret gözümüzü açtığımızda bu semavi ibret bizlerin ferdi ve sosyal tüm alanlarımızı kapsayacaktır. 

Hac mesajının özelliği, dünya ve ahiretin karışımı, ferdi ve toplumsal karışımdadır.

Muhteşem ve gösterişsiz Kâbe, ebedi ve muhkem bir eksen etrafından beden ve yüreklerin tavafı, bir başlangıç ve bitiş arasında sürekli ve düzenli S'ay ve çaba, Arafat ve Meş'ar alanına genel bir hicret, bu azim mahşerde yüreklere safa ve canlılık kazandıran hal ve huzur, şeytani simgelere karşı koymak için genel bir saldırı ve ardından her yerden, her renkten ve her ırktan her kesin anlam ve hidayet belirtileri yüklü bu sır dolusu törenin tüm alanlarındaki varlığı, bu mana ve mazmun dolu farizanın kendine has özelliklerindendir.

Bu gibi törenlerdir ki tüm yürekleri Allah'ın yadıyla birleştiriyor, insan'ın yürek yalnızlığını, takva ve iman nuruyla aydınlatıyor, hem ferdi kendi tekelinden çıkarıyor ve İslam ümmetinin çeşitliliklere dayalı topluluğunu kaynaştırıyor ve hem insanı günahın zehirli oklarından kurtardığı takva giysisini ona giydiriyor, hem de şeytanlar ve tağutlara saldırı ruhunu onda canlandırıyor. İşte buradadır ki hacı, İslam ümmetinin enginliğinin bir örneğini kendi gözüyle gördüğü ve onun kapasite ve kudretini fark ettiği gibi hem de geleceğe daha da umutlanıyor, onda rol ifa etme konusunda kendinde hazırlık duygusu hissediyor ve hem de ilahi Tevfik ve yardım fırsatı bulacak olursa şanı yüce peygambere yeniden biat ve İslam'la güçlü bir ahd bağlama saadetine nail oluyor, kendini ve ümmeti ıslah etme ve İlayı Kelimetullah için kendinde sarsılmaz bir irade oluşturuyor.

Kendini ve ümmeti ıslah etmenin her ikisi de terk edilemeyecek iki farzdır. Akıl ve basiretten yararlanarak ve dini vazifeler konusunda derin düşünmekle bunu tahakkuk ettirmek tedbir ve taammül ehli için pek de zor değil.

Kendini ıslah etmek, şeytani arzularla mücadele ve günahtan sakınma yönünde çaba göstermekle başlıyor ve ümmetin ıslahı ise düşmanı ve onun planlarını tanımak, onun düşmanlıklarını, hilelerini ve darbelerini etkisizleştirmek için mücadele etmekten geçer ve işte o zaman tüm müslümanların, İslam halklarının yürekleri, elleri ve dillerinin birleşmesi gerçekleşmiş olur.

Çağımızda İslam ümmetinin kaderini ilgilendiren İslam aleminin en önemli meselelerinden biri, Kuzey Afrika ve bölgede vuku bulan inkılapçı olaylardır ve bu olaylar şimdiye kadar kendi fasit, Amerikan uşağı ve Siyonizm işbirlikçisi yönetimlerin devrilmesine ve buna benzer diğer yönetimleri sarsmasına neden olmuştur. Müslümanlar eğer bu büyük fırsatı kaybedecek olur ve ondan İslam ümmetinin ıslahı için yararlanmazlarsa büyük bir kayba uğramış olurlar. Şu anda saldırgan ve müdahaleci müstekbirliğin tüm çabası, bu büyük İslami hareketi saptırmaya yönelmiştir.

Bu büyük kıyamlarda müslüman kadın ve erkek, halkların aşağılanması ve cani siyonist rejimle ortak olmasıyla sonuçlanan dikta yöneticiler ve Amerikan sultasına karşı kıyam etmiştir. Bu ölüm-kalım savaşında kendi tek kurtuluş yolunu ise İslam, İslami talimler ve onun kurtarıcı şiarlarında bilmekte ve bunu tüm güçleriyle haykırmaktalar. Mazlum Filistin halkını müdafaa, gasıp siyonist İsrail rejimi ile mücadeleyi kendi taleplerinin en başına yerleştirmiş bulunuyorlar. Müslüman halklara dostluk eli uzatmış ve İslam ümmetinin vahdetini istemekteler.

Bunlar son iki yıl içinde kurtuluş ve reform bayrağı açıp, kendi tüm varlıkları ile inkılap meydanlarında var olan ülkelerdeki halk kıyamlarının temel direkleridir ve bunlar büyük İslam ümmetinin temel direklerini sağlamlaştırabilirler. Bu temel ilkeler üzerinde direnmek bu ülkelerde halk kıyamlarının kesin zafere ulaşması için gerekli şartıdır.

Düşman bu temel direkleri sarsmaya çalışıyor. Amerika, NATO ve siyonizmin fasit uşakları bir takım gaflet ve basit görüşlülükten yararlanarak müslüman gençlerin kükremiş hareketini saptırmak ve onları İslam adına birbirinin canına düşürmek, anti Emperyalizm, anti Siyonizm cihadı, İslam dünyasının cadde ve sokaklarında kör terörizme çevirmek ve bu yolla müslümanların kanını bizzat onların kendi eliyle döktürmek ve İslam düşmanlarını bu çıkmazdan kurtarmak, İslam ve müslümanların kötü bir sima sergilemesini ve adının kötüye çıkmasını sağlamak istemekteler.

Onlar, İslam'ı ve İslami sloganları yok etmekten umutlarını kesince, İslami gruplar ve fırkalar arasında fitnecilik hilesine yönelmiş, Şia korkusu, Sünni korkusu oluşturma komplosuyla İslam ümmetinin birlik ve vahdeti yolu üzerinde engel oluşturmak istemektedirler.

Onlar bölgede kendi piyonlarının yardımıyla, halkların dikkatini kendi ülkelerinde olup biten gerçeklerden, mevcut tehlikelerde uzaklaştırmak için Suriye krizini oluşturarak kendi oluşturdukları kanlı olaya çekmeye çalışmaktalar. Suriye'de yaşanan iç savaş ve müslüman gençlerin birbiri tarafından öldürülmesi, Amerika, Siyonizm ve onlara itaatkâr yönetimler tarafından oluşturulmuş bir cinayettir. Bir zamanlar Mısır, Tunus ve Libya'da diktatör yönetimlerin destekçisi devletlerin şimdi Suriye halkının demokrasi talebinin savunucusu olduklarına kim inanabilir? Suriye olayı, 30 yıl boyunca tek başına işgalci siyonistlere karşı direnmiş ve Filistinli ve Lübnanlı direniş gruplarını desteklemiş ve yönetimden intikam alma olayıdır.

Biz Suriye halkının taraftarı ve bu ülkeye yönelik her türlü dış müdahale ve kışkırtmaya karşıyız, Bu ülkede her türlü değişim bizzat Suriye halkının kendi eliyle ve tamamen ulusal metotlarla olmalıdır. Uluslar arası sultacıların, onların emrine itaat eden bölgesel yönetimlerin yardımıyla bir bahaneyle kriz yaratıp, ardından bu krizi bahane ederek her türlü cinayette bulunma yetkisini kendinde görmeleri, bölge devletlerinin ilgilenmemeleri durumunda bu emperyalist hilede kendi sıralarının gelmesini beklemeleri gereken çok ciddi bir tehdittir.

Bacılarım! Kardeşlerim!

Hacc mevsimi, İslam aleminin önemli olayları üzerinde düşünme ve üzerinde durulması için bir fırsattır. Bölge inkılaplarının kaderi ve bu inkılapların saptırılması amacıyla yara almış kudretlerin gösterdiği çabalar bu olaylar kapsamındadır. Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarılması, kıyam etmiş ülkeler ile İran İslam Cumhuriyeti arasında suizan oluşturulması için hazırlanan haince planlardan bazıları, Filistin meselesi ve mücahitlerin inzivaya itilmesi yönünde çaba sarfetmek, Filistin cihad ateşini söndürmek, batılı devletlerin İslam karşıtı propagandaları ve onların yüce İslam peygamberi (sav)in mukaddes makamına hakaret edenleri desteklemeleri, bazı halkı müslüman olan ülkelerde iç savaşı çıkarma ve bölünme ortamı oluşturmak, inkılapçı yönetimler ve halkları batılı sultacılara karşı mücadele konusunda korkutmak ve onların geleceğinin o saldırganlar karşısındaki teslimiyetlerine bağlı olduğu vehmini oluşturmaktır. Bu bunun gibi diğer bir takım önemli ve hayati meseleler, hacc merasimi sırasında ve siz hacıların gönül birlikteliği ve dayanışması sayesinde üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken önemli meselelerdendir.

Kuşkusuz ilahi hidayet ve yardım, Emin ve kurtuluş yollarını müminlere gösterecektir.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"Bizim için cihad edenleri yollarımıza hidayet ederiz" 

Vesselamü Aleyküm Ve Rahmetullah ve Berekatühü

Seyyid Ali Hamanei

9 Zilkade 1433

25 Ekim 2012

 

Read 1935 times

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile