Kuran-ı Kerim'de Allah’tan Korkanların Nitelikleri

Rate this item
(0 votes)
Kuran-ı Kerim'de Allah’tan Korkanların Nitelikleri

Tevekkül Ederler Eziyetlere Sabrederler...


1-)Tevekkül Ederler Eziyetlere Sabrederler

14. Sure (İbrâhîm Suresi), 12. Ayet

"Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler." 

2-) Zalimler Tarafından Sürgünle Tehdit Edilirler ve Baskıya Maruz Kalırlar

14. Sure (İbrâhîm Suresi), 13. Ayet

İnkar edenler peygamberlerine, "Andolsun, ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız, ya da bizim dinimize dönersiniz" dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: "Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz."

3-) Asıl Kalıcı Olan Allahtan Korkanlardır

14. Sure (İbrâhîm Suresi), 14. Ayet

"Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir."

4-) Zorbalık Etmezler Sadece Kur'ân İle Öğüt Verirler

50. Sure (Kâf Suresi), 45. Ayet

Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver.

5-) Nefislerini Arzulardan Alıkoyarlar

79.Sure ( Naziât), 40. Ayet

Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.


6-) Zikir Anında Kalpte Ürperti,
Musibete Sabır,
Namazı İkame ve İnfakta Bulunmak

22. Sure (Hac Suresi), 35. Ayet

Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.

7-) Ticaret Sebebiyle Namazdan Zekattan Tesbihten Gaflet Etmezler

24. Sure (Nûr Suresi), 36. Ayet

Allah'ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.

8-) Günah İşlemekten ve Kıyametten Korkarlar

39. Sure (Zümer Suresi), 13. Ayet

De ki: "Eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım."

9-) Dini Allaha Has Kılar Yanlız Ona İbadet Ederler

Sûre:39. Sûre (Zümer Sûresi), 13. Ayet

De ki: “Eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım.”

39. Sure (Zümer Suresi), 14. Ayet

De ki: "Ben dinimi Allah'a has kılarak sadece O'na ibadet ediyorum."

Ehlibeyt'in Şanında İnmiş Ayetlerden:

76.Sure (İnsan),7. Ayet

O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

76/8. Ayet

Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.

76/9. Ayet

(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz."

76/10. Ayet

"Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız."

Murteza Akbulut

Read 2786 times