حضرت ایت الله العظمی سيد محمد سعيد الحکيم(دامت برکاته)

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليکم و رحمة الله و برکاته

خواهشمنديم ميليونها مسلمان را در خصوص اين دو موضوع مهم راهنمايي بفرماييد:

هر کسي که شهادتين را به زبان جاري کرد و رو به قبله نماز خواند و از يکي از مذاهب هشتگانة (حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي، جعفري، زيدي، اباضي و ظاهري) پيروي کرد، مسلمان به شمار ميرود و جان و آبرو و مال وي حرمت دارد؟

پاسخ دفتر ايشان:

«تکفير صحابه و مسلمانان با هر مذهبي که باشند، از اعتقادات شيعيان نيست. اين امر برخاسته از روح اسلام و ارکان آن است. اين نکته در خلال احاديث نقل شده از امامان شيعه (عليهم السلام) و از فتواها و سخنان علماي آنان فهميده مي شود».

يکي ديگر از مؤمنان از ايشان پرسيده اند:

بسياري از مسلمانان و غير مسلمانان از ما در بارة اتحاد اسلامي و روابط ميان مذاهب اسلامي مي پرسند. از حضرتعالي تقاضا داريم که به اين دو سؤال پاسخ دهيد:

1ـ آيا هر کسي که پيرو يکي از مذاهب اسلامي ـ يعني حنفي، مالکي، شافعي، حنبلي، جعفري، زيدي، اباضي ـ باشد، مسلمان به شمار مي رود؟

 

2ـ حد و مرز تکفير در اسلام چيست؟ آيا جايز است که يکي از مسلمانان، پيروان ديگر مذاهب اسلامي معروف ـ که در سؤال اول ذکر شد ـ يا پيروان مذهب اشعريه يا معتزله را تکفير نمايد؟ آيا تکفير کردن پيروان مسلک صوفيه جايز است؟

پاسخ ايشان:

بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمد

1ـ اقرار به شهادتين و انجام فرائض و واجبات ضروري در دين مانند نماز و... براي اينکه انساني را مسلمان بدانيم کافي است. بدين ترتيب احکام دين اسلام از جمله حرمت جان، مال و... براي وي صدق مي کند.

 

2ـ پاسخ در آنچه پيش از اين گفتيم آمده است.

السيد محمد سعيد الحکيم

خوانده شده 3055 مرتبه