آراء و مقالات دینی

گفتمان قرآنی و تولید فرهنگ در مکتب امام کاظم(ع)
گفتمان قرآنی و تولید فرهنگ در مکتب امام کاظم(ع)
پیشوای هفتم مسلمانان، به نام موسی و لقب کاظم در سال ۱۲۸ هجری در مدینه متولد شدند. پدرشان امام صادق(ع) و مادرشان حمیده نام داشت.…

در محضر قرآن

اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً (مائده 3)
اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً (مائده 3)
امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و اسلام را برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم

احادیث