حضرت ایت الله العظمی شيخ بشير نجفي (دامت برکاته)

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)

بسم الله الرحمن الرحيم

بسياري از مسلمانان و غير مسلمانان از ما در بارة روابط ميان مذاهب اسلامي مي پرسند. از حضرتعالي تقاضا داريم که به اين دو سؤال پاسخ دهيد:

1ـ هر کسي که پيرو يکي از مذاهب اسلامي ـ يعني حنفي، مالکي، شافعي، حنبلي، جعفري، زيدي، اباضي ـ باشد، مسلمان به شمار مي رود؟

 

2ـ حد و مرز تکفير در اسلام چيست؟ آيا جايز است که يکي از مسلمانان، پيروان ديگر مذاهب اسلامي معروف ـ که در سؤال اول ذکر شد ـ يا پيروان مذهب اشعريه يا معتزله را تکفير نمايد؟ آيا تکفير کردن پيروان مسلک صوفيه جايز است؟

باسمه سبحانه

1ـ هر کس به وحدانيت خداوند اقرار کند، به رسالت محمد بن عبد الله (ص) و خاتميت رسالت و نبوت ايشان و معاد ايمان داشته باشد و هيچ يک از امور فوق را انکار نکند و مسلماني خود را ثابت کند، مسلمان به شمار مي رود. وي شامل همة احکام اسلامي مي شود و جان و مال و آبرويش حرمت دارد. بر همة مسلمانان نيز واجب است که از مال و آبروي وي دفاع کنند. و الله الاعلم.

 

2ـ هر کسي که شهادتين را به زبان بياورد ـ يعني شهادت به وحدانيت خداوند و شهادت به نبوت محمد بن عبد الله (ص) و قيامت و هيچ يک از اموري را که مسلماني او را ثابت مي کند، انکار نکند، تکفير وي جايز نيست. از پيامبر (ص) نيز رواياتي مبني بر منع اين کار نقل شده است. کسي که به فتنه هاي مذهبي دامن بزند يا يکي از مذاهبي که به موارد فوق اقرار کرده، تکفير کند، يا جاهل است يا جاهل نماست و يا دشمن اسلام است که براي خدمت به مستکبران کافر با هدف تفرقه افکني و ايجاد شکاف بين مسلمانان نفوذ کرده است. و الله العالم.

بشير النجفي

خوانده شده 4156 مرتبه