Ayetullah Murtaza Turabi'den Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır’a Cevap.

Rate this item
(0 votes)
Ayetullah Murtaza Turabi'den Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır’a Cevap.

 Bismillahirrahmanirrahim
 
Sayın Prof. Abdulaziz Bayındır Mehdeviyet konferansındaki konuşmasında “Resul” Kur’an’dır diyor. Buna göre, “Allah’a ve resule’e itaat edin” ayetinden maksadın Kur’an’a itaat edin’dir. Yoksa Resulullah’ın Kur’an’ı açıklamak diye bir görevi ve yetkisi yoktur.
Niçin Sayın Bayındır  böyle bir görüşü savunmakta?
  Çünkü bir çok  ayette  Allah’a itaatın yanısıra Resul’e de itaate emredilmiştir ve o eğer Resul’den maksadın Resul yani Hz. Muhammed olduğunu  söylerse o zaman Resulullah’ın  Kur’an’ı açıklama konusundaki sözlerini geçerli bilmesi gerekecek oysa ona  göre  Kur’an’ı açıklamak konusunda Resulullah dahil hiç kimsenin sözü geçerli değil yalnız Allah’ın açıklamasına yani Kur’an’ın kendisine bakmak  gerekir.
Cevap:
   Kur’an’ın bir çok ayetinden Allah’a itaatin yanı sıra Resul’e de  itaate  emredilmiştir; Sayın Bayındır’ın cevabına geçmeden  önce bu ayetleri görelim örneğin şöyle buyurmaktadır:
Al-i İmran   32:
“De ki: "Allah'a ve Resul'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse, (bilsinler ki) kuşkusuz, Allah kâfirleri sevmez.”
Al-i İmran 132
“Allah'a ve Resul'e itaat edin; olur ki size merhamet edilir.”
Nisa: 13
“Kim Allah'a ve Resuli'ne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir; orada sürekli kalırlar. Büyük kurtuluş ve başarı budur işte.”
Nisa 64:
“Biz her resuli ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye”
Nisa 59
“Ey iman edenler! Allah'a itaat edin; Resul'e ve sizden olan o yetki sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bir şeyde çekiştiğiniz zaman o hususta Allah'a ve Resul'e başvurun. Böyle yapmanız, hem daha iyidir ve hem de sonu daha güzeldir.”
Nisa 69
“Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar, (kıyamette) Allah'ın kendilerine nimet verdiği resuller, doğrular, şehitler (veya amelleri gözetleyiciler) ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar!”
Nisa 80
“Kim Resul'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, (bil ki) biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.”
Nur  54
“De ki: "Allah'a ve Resul'e itaat edin." Eğer yüz çevirirseniz, (bilin ki,) o (Resul) yükümlü kılındığı şeyden sorumludur ve siz de yükümlü kılındığınız şeyden sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz, hidayete erişirsiniz. Resul'e düşen, sadece (mesajı) apaçık iletmektir.”
Nur 56
“Namazı hakkıyla kılın; zekâtı verin ve Resul'e itaat edin ki, size merhamet edilsin.”
Muhammed 33
“Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın.”
Bütün bu ve benzeri ayetlerde  Kur’an özellikle Resule itaate emrediyor Bayındır’a göre bu ayetlerde resulden maksat Kur’an’dır.
Şimdi onun  kendisinin de başvurduğu Kur’an’ı Kur’anla açıklamak yöntemine başvurarak onun bu sözünün doğru olup olmadığını görelim.
Acaba Gerçekten Resul Kur’an anlamına mı gelir?
Eğer bu doğruysa resul kelimesini kaldırıp yerine Kur’an kelimesini yerleştirmek doğru olacaktır oysa aşağıdaki ayetlere baktığımızda bunun açıkça  yanlış  olduğunu  görebiliriz:
Furkan 7
   Dediler ki: "Bu ne biçim resul? Yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor! Kendisiyle beraber uyarıcı olması için ona bir melek indirilseydi ya!"
Şimdi acaba bu ayette resulden  maksadın Kur’an  olduğunu söylersek ve resul yerine Kur’an kelimesi yerleştirirse şöyle dememiz gerekir:
Bu ne biçim Kur’an? Yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyo…
Görüldüğü gibi Bayındır’ın mantığına göre yukarıdaki gibi gülünç bir anlam ortaya çıkamaktadır.
Şimdi diğer örnekleri inceleyelim:
Bakara 214
   Yoksa sizden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen zorlukların benzerinin sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?! Onlar, öylesine yoksulluk, darlık ve sıkıntılara uğramış ve sarsılmışlardı ki, (nihayet) resul ve beraberindekiler, "Allah'ın yardımı ne zaman?!" demişlerdi. Biliniz ki, Allah'ın yardımı yakındır!
Maide 41
Ey Resul! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla "iman ettik" diyenlerden ve Yahudilerden süratle küfre koşanlar, seni üzmesin.
Maide 67
Ey Resul! Rabbinden sana indirileni (halka) ilet. Eğer bunu yapmazsan, O'nun mesajını iletmemiş olursun (elçilik görevini yerine getirmemiş olursun). Allah seni insanlardan korur. Kuşkusuz, Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez
Tevbe 13
   Yeminlerini bozan, Resul'i (yurdundan) çıkarmaya kalkışan ve size karşı (savaşı) ilk olarak kendileri başlatan kimselerle savaşmaz mısınız yoksa onlardan korkuyor musunuz?! Oysa Allah, imanınız varsa, kendisinden korkmanıza daha layıktır.
Bu yukarıdaki ayetlerde resulu kaldırıp yerine Kur’an koysak ayetin anlamı açıkça yanlış olur.
Buda gösteriyor ki Sayın Bayındır açıklaması tamamen tutarsız bir açıklamadır.
Peygamber’e tefsir va açıklama hakkı tanımazken kendisine bu hakkı tanıyor ve bu gibi büyük yanlışlıklara imza atıyor.

 

Murtaza Turabi
 10-3-2024

Read 171 times