حق پا

امتیاز بدهید
(4 امتیاز)
حق پا

و أما حــق رجلیک فأن لاتمشى بهما إلى ما لایحــل لــک و لاتجعلهمــا مطیتک فى الطریق المستخفة بأهلها فیها فإنها حاملتک و سالکة بک مسلک الدیـن و السبــق لک و لاقوة ‘لا بالله .

***************************************************

اما حق پاهایت برتو آنست که از آن به عنوان وسیله ای برای رفتن به طرف حرام استفاده نکنی و پا را مرکب در راهی که سبب استخفاف و زبونی تو میشود قرار ندهی؛ زیرا که این دوپا ترا حمل میکنند و سیر میدهند در مسیر دین  و سبقت گرفتـن در کارهای خوب و قوتی نیست مگر به قوت پروردگار.

خوانده شده 3540 مرتبه
مطالب بیشتر از این مجموعه: « حق چشم