توصیه معیشتی امام جعفر صادق (ع)

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
توصیه معیشتی امام جعفر صادق (ع)

امام صادق علیه ‏السلام:

لا تَکسَلوا فی طَلَبِ مَعایِشِکُم؛ فَإِنَّ آباءَنا کانوا یَرکُضونَ فیها و یَطلُبونَها

در طلب معاش خود کاهلی نکنید که پدران ما برای آن ‏می‏ دویدند و آن را جست وجو می‏ کردند.

 

الفقیه : ۳ / ۱۵۷ / ۳۵۷۶

خوانده شده 460 مرتبه