حق گوش

امتیاز بدهید
(6 امتیاز)

و أما حق السمع فتنزیهه عن أن تجعله طریقا إلى قلبک إلا لفوهة کریمة تحدث فــى قلبک خیراأو تکسب خلقا کریما فإنه باب الکلام إلى القلب یؤدى إلیه ضروب المعانى على ما فیها من خیر او شر و لاقوة الا بالله .

******************************************

اما حق گوش بر تو آنست که منزه وپاک کنی از اینکه راهی به سوی قلب تو باشد مگر برای شنیدن مطالب خوب و مفیدی که در قلب تو خیری ایجاد نماید؛ یا آنکه سبب کسب خلق نیکی گردد؛ زیرا گوش دروازه سخن به سوی قلب است و موجـــب انتقال انواع و اقسام معانی به قلب میباشد با تمــام خوبیها یا بدیهايی که در آن وجود دارد و قوت و قدرتی نیست مگر قوت و قدرت پروردگار.

 

خوانده شده 5042 مرتبه
مطالب بیشتر از این مجموعه: « حق زبان حق چشم »