Sahabat yang Melakukan Haji Sebanyak 50 Kali Berkat Doa Imam Shadiq as

Rate this item
(0 votes)

Hammad bin Isa meminta kepada Imam Shadiq as agar mendoakan dirinya dapat melakukan ibadah haji berkali-kali dan dianugerahi rumah yang bagus, isteri dari keluarga yang baik dan anak-anak yang saleh.

Mendengar permintaan itu, Imam Shadiq as kemudian berdoa, "Yaa Allah! Berikanlah harta kepada Hammad bin Isa sehingga ia dapat melakukan haji sebanyak 50 kali, rumah yang bagus, isteri yang baik dan anak-anak yang saleh."

Seseorang yang berada di majelis Imam Shadiq as dan melihat peristiwa itu berkata, "Setelah beberapa tahun berlalu, aku pergi ke Basrah untuk melihat dari dekat rumah Hammad bin Isa di Basrah. Kemudian Hammad berkata kepadaku, "Apakah engkau masih ingat doa Imam Shadiq as untukku?" Aku menjawab, "Iya."

Hammad kemudian menjelaskan, "Rumah yang engkau lihat ini adalah rumahku dan tidak ada yang menyamainya di kota ini. Taman dan apa saja di rumah ini adalah yang terbaik. Isteriku berasal dari keluarga terpandang dan anak-anakku termasuk anak yang saleh. Sampai saat ini aku telah menunaikan haji yang ke-48."

Perawi mengatakan, "Setelah peristiwa itu, Hammad menunaikan ibadah haji dua kali lagi."

Read 2024 times